• Ánh mắt hy vọng

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 120cm

 • Niềm vui đầu

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 160cm

 • Giấc mơ có thật

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 160cm

 • Ánh mắt trìu mến

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 120xm

 • Em bé và hoa

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 160cm

 • Khi nhà đã mất

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Đối mặt với sự thật 1

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Đối mặt với sự thật 2

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Vòng tay che chở

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 100cm x 100cm

 • Tiếng kêu cứu trong đêm

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Chung sống hòa bình 1

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Chung sống hòa bình 2

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 155cm