• Đồng hành 1

  Chất Liệu : Sơn dầu

  Kích Thước : 45cm x 45cm

 • Bình yên

  Chất Liệu : Sơn dầu

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Đồng hành

  Chất Liệu : Sơn dầu

  Kích Thước : 40cm x 40cm

 • Neo đậu bến quê

  Chất Liệu : Sơn dầu

  Kích Thước : 90cm x 150cm

 • Chiều quê

  Chất Liệu : Sơn dầu

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Trưa vắng

  Chất Liệu : Sơn dầu

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Đông về

  Chất Liệu : Sơn dầu

  Kích Thước : 90cm x 155cm

 • Ánh mắt hy vọng

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 120cm

 • Niềm vui đầu

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 160cm

 • Giấc mơ có thật

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 160cm

 • Ánh mắt trìu mến

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 120xm

 • Em bé và hoa

  Chất Liệu : Acrylic on cavan

  Kích Thước : 90cm x 160cm