Click to view large images

Tác Phẩm : Cuộc di cư về miền kí ức

Kích Thước : 90cm x 160cm

Chất Liệu : Acrylic oncavan

Bộ Sưu Tập : Dogma prize