Click to view large images

Tác Phẩm : Ánh mắt hy vọng

Kích Thước : 90cm x 120cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : American Collector