Click to view large images

Tác Phẩm : Bên vườn hoa

Kích Thước : 120cm x 90cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Available