Click to view large images

Tác Phẩm : Đêm vắng

Kích Thước : 90cm x 120cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Private Collection