Click to view large images

Tác Phẩm : Vòng tay che chở

Kích Thước : 100cm x 100cm

Chất Liệu : Acrylic on cavan

Bộ Sưu Tập : Private Collection